Kirlin Premium Cables

Temple Audio Design Templeboard

64 Audio U4 IEM

Genzler : Magellan 800, BA410-3, BA210-3 SLT

Sadowsky Black/Blue Label Strings

Yamaha Motif XF61

1986 Jackson San Dimas

My Gear

 

Endorsments

 2018 Sadowsky NYC Modern 4

2012 Sadowsky NYC Standard 4

Joe proudly endorses Sadowsky Basses & Strings,
Genzler AmplificationKeeley Electronics, Darkglass Electronics, Kirlin Cable and Temple Audio Design Templeboards.