1986 Jackson San Dimas

Kirlin Premium Cables

Yamaha Motif XF61

Sadowsky Black/Blue Label Strings

Endorsments


Genzler : Magellan 800, BA410-3, BA210-3 SLT

My Gear

 

2012 Sadowsky NYC Standard 4

 2018 Sadowsky NYC Modern 4

Joe proudly endorses Sadowsky Basses & Strings,
Genzler AmplificationKeeley Electronics, Darkglass Electronics, Kirlin Cable and Temple Audio Design Templeboards.

Temple Audio Design Templeboard

64 Audio U4 IEM